Kuhn/ Huard

Fabrikat Bezeichnung Type R/L Original-Nr. Info 1 Info 2
Kuhn / Huard Wechselspitzenschare 622 134 R 9015134    

Kuhn / Huard Wechselspitzenschare 622 135 L 9015135    

Kuhn / Huard Wechselspitzenschare 622 136 R 9015136 (= 622 212)  

Kuhn / Huard Wechselspitzenschare 622 137 L 9015137 (= 622 213)  

Kuhn / Huard Wechselspitzenschare 622 140 R 9015174    

Kuhn / Huard Wechselspitzenschare 622 141 L 9015175    

Kuhn / Huard Wechselspitzenschare 622 142 R 9015176    

Kuhn / Huard Wechselspitzenschare 622 143 L 9015177    

Kuhn / Huard Wechselspitzenschare 622 166 R 9027600    

Kuhn / Huard Wechselspitzenschare 622 167 L 9027601    

Kuhn / Huard Wechselspitzenschare 622 172 R 9027602    

Kuhn / Huard Wechselspitzenschare 622 173 L 9027603    

Kuhn / Huard Wechselspitzenschare 580 884 R 9015146 14", mit Sech  

Kuhn / Huard Wechselspitzenschare 580 885 L 9015147 14", mit Sech  

Kuhn / Huard Wechselspitzenschare 580 886 R 9015148 16", mit Sech  

Kuhn / Huard Wechselspitzenschare 580 887 L 9015149 16", mit Sech  

Kuhn / Huard Wechselspitzenschare 622 134-S WiDia R 9027788 Spitze: 90 800-S  

Kuhn / Huard Wechselspitzenschare 622 135-S WiDia L 9027789 Spitze: 90 801-S  

Kuhn / Huard Wechselspitzenschare 622 136-S WiDia  R 9027790 Spitze: 90 800-S  

Kuhn / Huard Wechselspitzenschare 622 137-S WiDia L 9027791 Spitze: 90 801-S  

Kuhn / Huard Wechselspitzen 622 128 R 9092682   MARATHON

Kuhn / Huard Wechselspitzen 622 129 L 9092683   MARATHON

Kuhn / Huard Wechselspitzen 622 174 R 9092346   OLYMPIC

Kuhn / Huard Wechselspitzen 622 175 L 9092347   OLYMPIC

Kuhn / Huard Wechselspitzen 622 128 - H2000 R 9092018 ≈ 622 174  

Kuhn / Huard Wechselspitzen 622 129 - H2000 L 9092019 ≈ 622 175  

Kuhn / Huard Wechselspitzen 622 128-S WiDia R 9090876 ≈ 622 128  

Kuhn / Huard Wechselspitzen 622 129-S WiDia L 9090877 ≈ 622 129  

Kuhn / Huard Wechselspitzen 90 800-S WiDia R 9090870 für FRANK WiDia-Schare

Kuhn / Huard Wechselspitzen 90 801-S WiDia L 9090871 für FRANK WiDia-Schare

Kuhn / Huard Anschweißseche 270 060 R/L 9092602    

Kuhn / Huard Düngereinlegerschare 631 016 R 9015104 631 16 = 631 016  

Kuhn / Huard Düngereinlegerschare 631 017 L 9015105 631 17 = 631 017  

Kuhn / Huard Düngereinlegerschare 631 030 R 9015130    

Kuhn / Huard Düngereinlegerschare 631 031 L 9015131    

Kuhn / Huard Düngereinlegerschare 631 100 R 9015180    

Kuhn / Huard Düngereinlegerschare 631 101 L 9015181    

Kuhn / Huard Düngereinlegerschare 631 102 R 9015182    

Kuhn / Huard Düngereinlegerschare 631 103 L 9015183    

Kuhn / Huard Düngereinlegerschare 631 106 R 9015190    

Kuhn / Huard Düngereinlegerschare 631 107 L 9015191    

Kuhn / Huard Düngereinlegerschare 631 108 R 9015192    

Kuhn / Huard Düngereinlegerschare 631 109 L 9015193    

Kuhn / Huard Düngereinlegerschare 631 112 R/L 9015196 ↔ 631 104, 631 105  

Kuhn / Huard Düngereinlegerstreichbleche 619 002 R 9034820 619 02 = 619 002  

Kuhn / Huard Düngereinlegerstreichbleche 619 003 L 9034821 619 03 = 619 003  

Kuhn / Huard Düngereinlegerstreichbleche 619 004 R 9034912    

Kuhn / Huard Düngereinlegerstreichbleche 619 005 L 9034913    

Kuhn / Huard Düngereinlegerstreichbleche 619 126 R 9034962 ↔ 619 006  

Kuhn / Huard Düngereinlegerstreichbleche 619 127 L 9034963 ↔ 619 007  

Kuhn / Huard Düngereinlegerstreichbleche 619 132 R 9034964    

Kuhn / Huard Düngereinlegerstreichbleche 619 133 L 9034965    

Kuhn / Huard Düngereinlegerstreichbleche 618 104 R 9034966    

Kuhn / Huard Düngereinlegerstreichbleche 618 105 L 9034967    

Kuhn / Huard Streichblech-Vorderteile 619 038 R 9034948    

Kuhn / Huard Streichblech-Vorderteile 619 039 L 9034949    

Kuhn / Huard Streichblech-Vorderteile 619 040 R 9034924    

Kuhn / Huard Streichblech-Vorderteile 619 041 L 9034925    

Kuhn / Huard Streichblech-Vorderteile 619 060 R 9034928    

Kuhn / Huard Streichblech-Vorderteile 619 061 L 9034929    

Kuhn / Huard Streichblech-Vorderteile 619 064 R 9034930    

Kuhn / Huard Streichblech-Vorderteile 619 065 L 9034931    

Kuhn / Huard Streichblech-Vorderteile 619 068 R 9034934    

Kuhn / Huard Streichblech-Vorderteile 619 069 L 9034935    

Kuhn / Huard Streichblech-Vorderteile 619 100 R 9034944 für 616 090  

Kuhn / Huard Streichblech-Vorderteile 619 101 L 9034945 für 616 091  

Kuhn / Huard Streichblech-Vorderteile 619 120 R 9034976    

Kuhn / Huard Streichblech-Vorderteile 619 121 L 9034977    

Kuhn / Huard Streichblech-Vorderteile 619 128 R 9034974    

Kuhn / Huard Streichblech-Vorderteile 619 129 L 9034975    

Kuhn / Huard Streichblech-Vorderteile 619 172 R 9038170    

Kuhn / Huard Streichblech-Vorderteile 619 173 L 9038171    

Kuhn / Huard Streichblech-Vorderteile 619 200 R 9034972 für 616 190  

Kuhn / Huard Streichblech-Vorderteile 619 201 L 9034973 für 616 191  

Kuhn / Huard Streichblech-Vorderteile 619 278 R 9038180   SK

Kuhn / Huard Streichblech-Vorderteile 619 279 L 9038181   SK

Kuhn / Huard Streichblech-Vorderteile H 040 1780 R 9038194    

Kuhn / Huard Streichblech-Vorderteile H 040 1790 L 9038195    

Kuhn / Huard Streichblech-Vorderteile H 040 3520 R 9038192   VL

Kuhn / Huard Streichblech-Vorderteile H 040 3530 L 9038193   VL

Kuhn / Huard Streichblech-Hinterteile 612 038 R 9034960    

Kuhn / Huard Streichblech-Hinterteile 612 039 L 9034961    

Kuhn / Huard Streichblech-Hinterteile 612 108 R 9034978    

Kuhn / Huard Streichblech-Hinterteile 612 109 L 9034979    

Kuhn / Huard Streichblech-Hinterteile 612 110 R 9034980    

Kuhn / Huard Streichblech-Hinterteile 612 111 L 9034981    

Kuhn / Huard Streichblech-Hinterteile 616 070 R 9034920    

Kuhn / Huard Streichblech-Hinterteile 616 071 L 9034921    

Kuhn / Huard Streichblech-Hinterteile 616 074 R 9034910    

Kuhn / Huard Streichblech-Hinterteile 616 075 L 9034911    

Kuhn / Huard Streichblech-Hinterteile 616 104 R 9034968    

Kuhn / Huard Streichblech-Hinterteile 616 105 L 9034969    

Kuhn / Huard Streichblech-Hinterteile 616 138 R 9038172    

Kuhn / Huard Streichblech-Hinterteile 616 139 L 9038173    

Kuhn / Huard Streichblech-Hinterteile 616 190 R 9034970 für 619 200 ↔ 616 090

Kuhn / Huard Streichblech-Hinterteile 616 191 L 9034971 für 619 201 ↔ 616 091

Kuhn / Huard Streichblech-Hinterteile 616 242 R 9038182   SK

Kuhn / Huard Streichblech-Hinterteile 616 243 L 9038183   SK

Kuhn / Huard Streichblech-Streifen 617 100 R 9038160 # 1  

Kuhn / Huard Streichblech-Streifen 617 101 L 9038161 # 1  

Kuhn / Huard Streichblech-Streifen 617 102 R 9038162 # 2  

Kuhn / Huard Streichblech-Streifen 617 103 L 9038163 # 2  

Kuhn / Huard Streichblech-Streifen 617 104 R 9038164 # 3  

Kuhn / Huard Streichblech-Streifen 617 105 L 9038165 # 3  

Kuhn / Huard Streichblech-Streifen 617 106 R 9038166 # 4  

Kuhn / Huard Streichblech-Streifen 617 107 L 9038167 # 4  

Kuhn / Huard Streichblech-Streifen H 040 3180 R 9038184 # 1 VL

Kuhn / Huard Streichblech-Streifen H 040 3190 L 9038185 # 1 VL

Kuhn / Huard Streichblech-Streifen H 040 3200 R 9038186 # 2 VL

Kuhn / Huard Streichblech-Streifen H 040 3210 L 9038187 # 2 VL

Kuhn / Huard Streichblech-Streifen H 040 3220 R 9038188 # 3 VL

Kuhn / Huard Streichblech-Streifen H 040 3230 L 9038189 # 3 VL

Kuhn / Huard Streichblech-Streifen H 040 3240 R 9038190 # 4 VL

Kuhn / Huard Streichblech-Streifen H 040 3250 L 9038191 # 4 VL

Kuhn / Huard Anlagen 278 074 R 9052866 ↔ 277 00, 277 98  

Kuhn / Huard Anlagen 278 075 L 9052867 ↔ 277 01, 277 99  

Kuhn / Huard Anlagen 278 076 R 9052868 ↔ 277 28, 278 04, 278 60

Kuhn / Huard Anlagen 278 077 L 9052869 ↔ 277 29, 278 05, 278 61

Kuhn / Huard Anlagen 279 028 R 9053244    

Kuhn / Huard Anlagen 279 029 L 9053245    

Kuhn / Huard Anlagen 279 030 R 9053246    

Kuhn / Huard Anlagen 279 031 L 9053247    

Kuhn / Huard Anlagen 279 114 R 9053248    

Kuhn / Huard Anlagen 279 115 L 9053249    

Kuhn / Huard Anlagen 279 130 R 9053262    

Kuhn / Huard Anlagen 279 131 L 9053263    

Kuhn / Huard Anlagen 279 140 R/L 9053250 ≈ 761 108 125 x 10 mm

Kuhn / Huard Anlagen 761 108 R/L 9053264 ≈ 279 140 110 x 10 mm

Kuhn / Huard Anlagen 761 108 - 12 R/L 9053265 ≈ 279 140 110 x 12 mm

Kuhn / Huard Rumpfanschläge 223 120 R 9053254    

Kuhn / Huard Rumpfanschläge 223 121 L 9053255    

Kuhn / Huard Rumpfanschläge 279 138 R 9053260    

Kuhn / Huard Rumpfanschläge 279 139 L 9053261    

Kuhn / Huard Rumpfanschläge 761 106 R 9053266    

Kuhn / Huard Rumpfanschläge 761 107 L 9053267    

Kuhn / Huard Rumpfanschläge 761 110 R 9053270    

Kuhn / Huard Rumpfanschläge 761 111 L 9053271    

Kuhn / Huard Rumpfanschläge 761 216 R 9053268    

Kuhn / Huard Rumpfanschläge 761 217 L 9053269    

Kuhn / Huard Anlagenschoner 200 645   9053258    

Kuhn / Huard Anlagenschoner 226 104   9053257 ↔ 226 100  

Kuhn / Huard Kreiseleggenzinken 525 394 R 9092880    

Kuhn / Huard Kreiseleggenzinken 525 395 L 9092881    

Kuhn / Huard Kreiseleggenzinken 525 394 - H2000 R 9092880    

Kuhn / Huard Kreiseleggenzinken 525 395 - H2000 L 9092881    

Kuhn / Huard Kreiseleggenzinken 525 494 R 9092882    

Kuhn / Huard Kreiseleggenzinken 525 495 L 9092883    

Kuhn / Huard Kreiseleggenzinken K 2500100 R 9093908   QUICK FIT

Kuhn / Huard Kreiseleggenzinken K 2500090 L 9093909   QUICK FIT

Kuhn / Huard Kreiseleggenzinken K 2500270 R 9093980    

Kuhn / Huard Kreiseleggenzinken K 2500260 L 9093981